De Coster te Hasselt

De Coster aan het werk te Hasselt met een Fundex F2200. Deze is uitgerust voor het boren van schroefvormige palen met een Olivier boorkop d36/56. Hier gebruiken ze het gepatenteerde systeem waarbij geen verloren boorpunt nodig is. Per paal is dit een aanzienlijke kostenbesparing! Met dit systeem kan de boor ook veel preciezer worden gepositioneerd. Doordat er geen verloren boorpunt meer met de hand onder de boor moet worden geplaatst is geen risico meer op arbeidsongevallen.